Her blir tyskerne tatt med bilen full av smuglerfisk, slapp med advarsel.

 

  De tyske fisketuristene blir stoppet i Saltdal med 460 kilo renskåret filet. (Foto: Fiskeidirektoratet)

STOPPET TILFELDIG: De tyske fisketuristene blir stoppet i Saltdal med 460 kilo renskåret filet.

Foto: Fiskeidirektoratet

De tyske turistene ble stoppet med en henger full av beinfri, singelpakket torskefilet – til en salgsverdi på 150.000 kroner. De måtte gi fra seg fisken, men slapp med en muntlig advarsel.

 

Inspektør Knut Håvard Krokstrand i Fiskeridirektoratet med 370 kg filet som ble beslaglagt og destru (Foto: Fiskeridirektoratet)